توضیحات

آلبوم موسیقی «شعر و صدای احمد شاملو» مجموعه‌‌ای از اشعار احمد شاملو است که توسط خود شاعر دکلمه شده است. این مجموعه شامل 5 سی دی با عناوین مدایح بی صله (از کتاب های: مدایح بی صله، شکفتن در مه، حدیث بی قراری ماهان) در آستانه (از کتاب های: در آستانه، ترانه های کوچک غربت) ابراهیم در آتش (از کتاب های: ابراهیم در آتش، مرثیه های خاک) ققنوس در باران (از کتاب های: دشنه در دیس، ققنوس در باران) باغ آینه (از کتاب های: باغ آینه، آیدا در آینه، آیدا: درخت و خنجر و خاطره، هوای تازه) است. دکلمه اشعار در این اثر با موسیقی مرتضی حنانه هم نوایی می شود. این اثر توسط نشر ماهور منتشر شده است.