توضیحات

این آلبوم شامل 10 قطعه است که آهنگسازی همه ی قطعات را محسن چاوشی انجام داده است.

محسن چاوشی آلبوم پرچم سفید را در 1390 منتشر کرد بهترین قطعه ی وی در این آلبوم مردم آزار است. یکی از پیشگامان موسیقی داخلی بشمار می رود ٰ وی در حال حاضر ساکن شهر تهران است و با نیم نگاهی به آن روزهای تلخ گذشته فعالیت حرفه ای خود در موسیقی را برای آینده بهتر انجام می دهد