توضیحات

حمید حامی (زادۀ 14 خرداد 1355) از خوانندگان پاپ ایرانی است که با موسیقی دانان بزرگ همچون بابک بیات، ناصر چشم آذر و… همکاری داشته است.